TGportal.net – Tomislavgrad na internetu

TGportal.net – Tomislavgrad na internetu

Najnovije

0 61
Sredstva su namijenjena za projekte i programe čijom realizacijom će se doprinijeti rješavanju aktualnih problema okoliša u Hercegbosanskoj županiji, isključivo upravljanjem otpadom.

0 86
Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u dva kruga.

0 131
Konferenciji će nazočiti predstavnici svih projektnih partnera i projektnih suradnika s područja Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

TOMISLAVGRAD

0 103
Slijedi detaljna provjera priložene dokumentacije nakon koje će Povjerenstvo donijeti konačnu odluku o odabiru.

ŽUPANIJA

0 61
Sredstva su namijenjena za projekte i programe čijom realizacijom će se doprinijeti rješavanju aktualnih problema okoliša u Hercegbosanskoj županiji, isključivo upravljanjem otpadom.

IVANKINE ČAROLIJE